Odstranění kožních výrůstků a bradavic

Kožní výrůstky 

jsou většinou stopkaté útvary v barvě kůže a v místech tření: krk, podpaží, pod prsy, v tříslech ale i jinde. Do této oblasti spadají i drobná stopkatá pigmentová znaménka, cévní anomálie /(drobné cévní tumorky tzv. hemangiomy, pavoučkové névy, ektázie - rozšířené cévky)

Pro zdraví pacienta nejsou hrozbou, nicméně jsou kosmeticky rušivé a někdy i velmi obtěžující. Odstranění provádíme pomocí elektrokauteru / přístroj SMT/, operačního přístroje umožňujícího ničit tkáně teplem vznikajícím působením vysokofrekvenčního proudu, který svým tepelným působením uzavře i cévky ve stopce útvaru, takže jde o zákroky nekrvavé.

Bradavice

Označení pro dva nejčastější typy útvarů

Virové bradavice jsou květákovité útvary většinou v barvě kůže, s tendencí se množit i narůstat do velikosti. Na typu ošetření se domlouváme s pacienty – podle velikosti bradavic ale i denního režimu pacienta. Ošetřujeme nejčastěji tekutým dusíkem – zmražením, následně bradavice odumírá a sama se vylupuje z kůže do 14 dnů až měsíce.

Stařecké bradavice jsou útvary , jak již název napovídá, objevující se nejčastěji ve starším věku, ale i výsev ve 30 letech není zcela výjimkou. Zdraví pacienta neohrožují. Některé se jeví pro laiky jako rakovinové nádory. Lépe je posoudit je kožním lékařem, než si znepříjemnit život strachem z této nemoci. Stařecké bradavice lze odstranit hned několika způsoby, my nejčastěji používáme ošetření tekutým dusíkem, viz. ošetření kryokauterem.